Bijstand aan slachtoffers van gewelds- en zedendelicten

Bijstand aan slachtoffers van gewelds- en zedendelicten

Ons kantoor is tevens gespecialiseerd in de bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten. mr. C. Herrings treedt in verschillende strafzaken op namens slachtoffers en helpt hen bij de voeging als benadeelde partij om zo alle schade vergoed te krijgen.