CBR-zaken

CBR-zaken

Heeft het CBR aan u een maatregel opgelegd, bijv. een EMA, EMG, alcoholslotprogramma, of een onderzoek naar de rijgeschiktheid, dan hoeft u zich hierbij niet neer te leggen. U kunt tegen de beslissing in bezwaar en beroep, en wanneer uw rijbewijs ongeldig is verklaard, dan kunt u uw zaak vaak ook nog met spoed aan de rechter voorleggen.
En zeker wanneer uw rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, doet u er verstandig aan om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde CBR-advocaat. De CBR-procedure is namelijk erg ingewikkeld en u moet precies weten welke verweren u kunt voeren.

Gespecialiseerde rechtsbijstand

Uw rijbewijs is belangrijk voor u. Wij begrijpen dat als geen ander.  VTH Advocatuur is gespecialiseerd in de CBR-procedure en zullen al het mogelijke doen, om de opgelegde maatregel ongedaan gemaakt te krijgen. Het kantoor heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan in procedures tegen het CBR, en weet zodoende precies welke verweren kans van slagen hebben.

Procedure

Na aanmelding van uw zaak zullen wij eerst een pro forma bezwaarschrift indienen bij het CBR. Hierbij wordt een kopie gevraagd van alle stukken waarop het besluit van het CBR is gebaseerd. De advocaat zal de stukken voor u bestuderen en op basis daarvan u adviseren over de mogelijkheden van bezwaar en beroep.

 

Alcoholslotprogramma (ASP)

Het alcoholslotprogramma (ASP)
Lees meer

EMA

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)
Lees meer

EMG

Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG)
Lees meer

LEMA

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA)
Lees meer

Onderzoek naar de rijgeschiktheid

Onderzoek naar de rijgeschiktheid wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs, of wegens medische redenen
Lees meer

Rijbewijs ongeldig verklaard

Rijbewijs ongeldig verklaard wegens alcohol- of drugsmisbruik, niet meewerken, medische redenen, etc.
Lees meer