Zedendelicten

Zedendelicten

Voor wat zedendelicten betreft  staat het kantoor cliënten bij in de volgende zaken:

  • Grooming
  • Incest
  • Seksueel misbruik
  • Ontucht
  • Feitelijke aanranding
  • Verkrachting
  • Schennis van de eerbaarheid
  • Kinderporno
  • Seks met onmachtige, bewusteloze

Verhoor politie

Vaak is het zo dat u in dit soort zaken een uitnodiging voor een verhoor krijgt. U moet dan bij de politie verschijnen voor een verhoor door de zedenrecherche. Wanneer u die brief ontvangt, is het verstandig onmiddellijk deskundig juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. Neem daarom altijd contact met ons op.

Afhankelijk van de ernst van de zaak is het ook verstandig om door een advocaat te worden bijgestaan tijdens het verhoor op het politiebureau. De advocaat volgt dan het verhoor, kan u adviseren over  wat u wel of niet moet verklaren, en hij kan waar nodig ingrijpen. Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde staat u een stuk sterker tijdens het verhoor.

Dagvaarding meervoudige strafkamer

In bijna alle strafzaken waarbij de officier van justitie enig bewijs meent te zien, zal hij u vervolgen. U ontvangt dan een dagvaarding om te verschijnen bij de rechtbank. In de meeste gevallen moet u verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank, waar de zwaarste strafzaken worden behandeld. Neem dit soort zaken daarom altijd serieus, en laat u vanaf het begin bijstaan door een gespecialiseerde zedenadvocaat.

Procedure

De advocaat vraagt voor u het proces-verbaal op bij de politie. Daarin staan alle verklaringen, zodat we precies weten wat iedereen heeft verklaard en hoe de politie bij u terecht is gekomen. Op basis van het dossier bepalen wij vervolgens de te voeren verdedigingsstrategie. Soms moeten we nog bepaalde getuigen (nader) horen of kunnen we zelf ontlastend bewijs aanvoeren.

Schadevergoeding bij vrijspraak of sepot

Wanneer u door de rechter wordt vrijgesproken of de strafzaak eerder al wordt geseponeerd, hebt u recht op schadevergoeding. Wij zullen deze schadevergoeding voor u aanvragen. Het gaat dan onder meer om de kosten van rechtsbijstand, waardoor u alle kosten van de advocaat vergoed krijgt van de Staat. Ook wanneer u ten onrechte hebt vastgezeten, vrij hebt moeten nemen voor de zitting of reiskosten hebt moeten maken, kunt u hiervoor schadevergoeding vorderen. Het is dus zeker de moeite waard om uw strafzaak te laten beoordelen door een gespecialiseerd advocaat op de mogelijkheden voor een vrijspraak of een sepot.