Belaging

Belaging

Belaging is de meest voorkomende reden waarom een straatverbod en/of contactverbod bij de rechter wordt gevraagd. Belaging is het juridische woord voor stalking, en is strafbaar gesteld in artikel 285b Sr:

Belaging  in de wet

Belaging is strafbaar gesteld in artikel 285b Sr:

“Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.”

Rechtsbijstand

VTH Advocatuur verleent rechtsbijstand aan zowel slachtoffers als verdachten van belaging. Wilt u een straat- en/of contactverbod vorderen tegen een ander, of wilt u juist verweer voeren tegen door een ander gevorderd straat- en/of contactverbod, neem dan contact met ons op.