Alcoholslotprogramma (ASP)

Alcoholslotprogramma (ASP)

Het alcoholslotprogramma (ASP) kan vanaf maart 2015 niet meer worden opgelegd.

Opheffing alcoholslotprogramma

Voor de betrokkenen aan wie reeds een alcoholslotprogramma is opgelegd, maar die niet in staat zijn om de kosten hiervan te betalen en wiens rijbewijs om die reden voor 5 jaren ongeldig is verklaard, bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om in kort geding opheffing van het alcoholslotprogramma te vorderen.

> Meer informatie alcoholslotprogramma

Gespecialiseerde CBR-advocaat

De CBR-procedure is erg ingewikkeld. U moet goed weten hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt, en op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal advocaten die gespecialiseerde zijn in de CBR-procedures.

VTH is een van de weinige kantoren in Nederland die echt gespecialiseerd is in de CBR-procedure. Regelmatig voeren wij procedures tegen het CBR om te voorkomen dat aan cliënten aan een alcoholslotprogramma moeten deelnemen.  Is aan u een alcoholslotprogramma opgelegd, en bent u het hier niet mee eens? Neem dan contact met ons op. Wij zullen alle stukken opvragen en u informeren over uw kansen om met succes bezwaar in te stellen tegen de beslissing van het CBR.