Onderzoek naar de rijgeschiktheid

Onderzoek naar de rijgeschiktheid

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege rijden onder invloed van alcohol is de zwaarste maatregel die door het CBR kan worden opgelegd. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid kan in de volgende gevallen worden opgelegd:

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt uitgevoerd door een psychiater of een andere deskundige in opdracht van het CBR.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het door het CBR opgelegde onderzoek naar de rijgeschiktheid bij rijden onder invloed van alcohol, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van het CBR zijn ingediend.

In het bezwaarschrift dient gemotiveerd, en zo mogelijk met bewijsstukken onderbouwd, te worden aangegeven waarom u het niet eens bent met het door het CBR opgelegde onderzoek naar de rijgeschiktheid. Voor wat betreft de gronden van het bezwaar kunt u onder andere het volgende aanvoeren:

  • U bent ten onrechte aangemerkt als bestuurder
  • Er is niet voldaan aan de criteria voor het opleggen van het onderzoek naar de rijgeschiktheid
  • Het alcoholonderzoek is niet op de voorgeschreven wijze uitgevoerd
  • Er hebben zich overige onrechtmatigheden of onregelmatigheden voorgedaan
  • Er wordt ten onrechte door de politie gesteld dat u medewerking aan het alcoholonderzoek hebt geweigerd

Het gaat hier niet op een limitatieve opsomming van de gronden van bezwaar. Er kunnen ook andere gronden van bezwaar zijn die u als verweer kunt voeren, die niet hiervoor zijn genoemd.

Gespecialiseerde CBR-advocaat

De CBR-procedure is erg ingewikkeld. U moet goed weten hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt, en op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal advocaten die gespecialiseerde zijn in de CBR-procedures.

VTH is een van de weinige kantoren in Nederland die echt gespecialiseerd is in de CBR-procedure. Regelmatig voeren wij procedures tegen het CBR om te voorkomen dat aan cliënten een onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt opgelegd. Heeft het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd en bent u het hier niet mee eens? Neem dan contact met ons op. Wij zullen alle stukken opvragen en u informeren over uw kansen om met succes bezwaar in te stellen tegen de beslissing van het CBR.

Voorbereiden onderzoek

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid moet niet worden onderschat. Het onderzoek zit vol met valkuilen en strikvragen. Als u zich niet goed voorbereidt op het onderzoek, is de kans dat u er doorheen komt erg klein. Het is belangrijk dat u begrijpt wat ieder onderdeel van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, zodat u weet wat u te wachten staat en u zich hierop kunt voorbereiden. Wilt u meer informatie, handige tips en adviezen, en waarschuwingen voor de vele strikvragen in het onderzoek, download dan onze informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid”.