Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht is een specialisme binnen het strafrecht. Voor jeugdige verdachten gelden namelijk andere regels en andere straffen. VTH Advocatuur is gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht.

Verhoor minderjarige door politie

Wordt uw zoon of dochter verdacht van een strafbaar feit, dan kan het zijn dat hij/zij een uitnodiging heeft ontvangen om bij de politie te verschijnen voor een verhoor. In dat geval  is het verstandig zo spoedig mogelijk deskundig juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. Neem daarom altijd contact met ons op. Ook als u verwacht dat de politie binnenkort bij u op de stoep kan staan, is het advies om vooraf contact met ons op te nemen.

Afhankelijk van de ernst van de zaak is het ook mogelijk om door een advocaat te worden bijgestaan tijdens het verhoor op het politiebureau. De advocaat volgt dan het verhoor, kan u adviseren over  wat u wel of niet moet verklaren, en hij kan waar nodig ingrijpen. Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde staat u een stuk sterker tijdens het verhoor.

Wanneer uw kind is aangehouden, heeft hij/zij in ieder geval recht op consultatiebijstand van een advocaat en bijstand tijdens het verhoor. Consultatiebijstand betekent dat uw kind voor het verhoor een advocaat mag raadplegen, die hem/haar adviseert over de te voeren verdedigingsstrategie. Wanneer de advocaat aanwezig is tijdens het verhoor kan hij ingrijpen wanneer dat nodig mocht zijn.

TOM-zitting / OM-zitting

In sommige strafzaken kan uw kind worden opgeroepen voor een TOM-zitting. TOM-zitting staat voor Taakstrafzitting Openbaar Ministerie, en wordt ook wel een OM-zitting of officierszitting genoemd. Dit is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. Tijdens de zitting krijgt uw zoon of dochter een voorstel voor een straf. Als u daarmee akkoord gaat, houdt dit tevens een schuldigverklaring in. Wees hier dus voorzichtig mee.

U moet zich realiseren dat de zitting plaatsvindt op het parket van de officier van justitie. Er komt geen rechter aan te pas. U zit dus bij de “vijand”. Die moet aan u een straf voorstellen. Om ervoor te zorgen dat ook iemand de rechten en belangen van uw kind in het oog houdt, en voorkomt dat hij akkoord gaat met een te hoge straf of überhaupt met enige straf waar een strafzaak eigenlijk geseponeerd had moeten worden wegens gebrek aan bewijs, is het belangrijk dat u zich tijdens de zitting laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Dagvaarding kinderrechter of meervoudige strafkamer

In de ernstigere strafzaken of bij recidive krijgt uw kind een dagvaarding om te verschijnen voor de kinderrechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank.

Kinderrechter
De meeste strafzaken in het jeugdstrafrecht worden behandeld bij de kinderrechter. Vaak gaat het dan om de wat lichtere zaken.  Toch kan de kinderrechter een werkstraf opleggen tot 200 uur of een onvoorwaardelijke jeugddetentie. Rechtsbijstand van een advocaat is verplicht in het jeugdstrafrecht.

Meervoudige strafkamer
Wanneer uw kind een dagvaarding voor een zitting bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank krijgt, gaat het vaak om de meer ernstige feiten. maar ook de ingewikkeldheid van de zaak kan reden zijn voor de officier van justitie om de zaak bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank aan te brengen.

Wilt u tijdens de zitting worden bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat, neem dan contact op met VTH Advocatuur.

Pro deo advocaat

In het jeugdstrafrecht heeft uw kind altijd recht op een gratis pro deo advocaat van VTH Advocatuur!

Schadevergoeding bij vrijspraak of sepot

Wanneer uw kind door de rechter wordt vrijgesproken of wanneer de strafzaak eerder al wordt geseponeerd, heeft uw kind recht op schadevergoeding. Wij zullen deze schadevergoeding voor hem/haar aanvragen. Het gaat dan onder meer om de kosten van rechtsbijstand, waardoor alle kosten van de advocaat vergoed worden door de Staat. Ook wanneer uw kind ten onrechte heeft vastgezeten, kan hiervoor schadevergoeding worden gevorderd. Het is dus zeker de moeite waard om de strafzaak te laten beoordelen door een gespecialiseerd advocaat op de mogelijkheden voor een vrijspraak of een sepot.

> Meer informatie over de mogelijkheden om schadevergoeding te vorderen