Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld kunt u via de rechter een straatverbod en/of contactverbod vorderen, ook als er al via het strafrecht of via het bestuursrecht (huisverbod) een straat- en contactverbod is opgelegd.

Huiselijke geweld in de wet

Huiselijk geweld is strafbaar gesteld in de artikel 300 jo 304 Sr:

Art 300 Sr: Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

Art 304 Sr: De in de artikelen 300 – 303 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd ten aanzien van de schuldige die het misdrijf begaat tegen zijn moeder, zijn vader tot wie hij in familierechtelijke betrekking staat, zijn echtgenoot, zijn levensgezel, zijn kind, een kind over wie hij het gezag uitoefent of een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin

Rechtsbijstand

VTH Advocatuur verleent rechtsbijstand aan zowel slachtoffers als verdachten van huiselijk geweld. Wilt u een straat- en/of contactverbod vorderen tegen een ander, of wilt u juist verweer voeren tegen door een ander gevorderd straat- en/of contactverbod, neem dan contact met ons op.