EMG

EMG

De Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer ( EMG) is een driedaagse cursus die wordt opgelegd bij gevaarlijk of risicovol rijgedrag. Voorbeelden daarvan zijn bumper kleven, afsnijden, onnodig remmen, snelheidsovertredingen, onnodig links rijden, inhalen bij verbod, geen richting aangeven, verkeerd gebruik van lichten en (geluids)signalen, op de vluchtstrook rijden en negeren van rood licht. De EMG is bedoeld om bestuurders inzicht te geven wat de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag kunnen zijn.

Deelnemers van de EMG cursus leren op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer. Deelnemers wisselen ervaringen uit en de trainer geeft hen inzicht in hun verkeersgedrag. Een cursusgroep bestaat uit ongeveer 8 tot 12 deelnemers in alle leeftijdsgroepen.

> Meer informatie EMG

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het door de CBR opgelegde EMG, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van het CBR zijn ingediend. In het bezwaarschrift dient gemotiveerd, en zo mogelijk met bewijsstukken onderbouwd, te worden aangegeven waarom u het niet eens bent met de door het CBR opgelegde EMG. Voor wat betreft de gronden van het bezwaar kunt u onder andere het volgende aanvoeren:

  • U bent ten onrechte aangemerkt als bestuurder
  • Er is niet voldaan aan de criteria voor het opleggen van de EMG
  • Het alcoholonderzoek is niet op de voorgeschreven wijze uitgevoerd
  • Er hebben zich overige onrechtmatigheden of onregelmatigheden voorgedaan

Ook andere gronden van bezwaar zijn die u als verweer kunt voeren, die niet hiervoor zijn genoemd. Toch blijft het lastig in de praktijk om iets te beginnen tegen een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal van een verbalisant. In de CBR-procedure wordt standaard uitgegaan van de juistheid van zo’n proces-verbaal. 

Gespecialiseerde CBR-advocaat

De CBR-procedure is erg ingewikkeld. U moet goed weten hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt, en op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal advocaten die gespecialiseerde zijn in de CBR-procedures.

VTH is een van de weinige kantoren in Nederland die echt gespecialiseerd is in de CBR-procedure. Regelmatig voeren wij procedures tegen het CBR om te voorkomen dat aan cliënten een EMG moeten volgen.  Is aan u een EMG opgelegd, en bent u het hier niet mee eens? Neem dan contact met ons op. Wij zullen alle stukken opvragen en u informeren over uw kansen om met succes bezwaar in te stellen tegen de beslissing van het CBR.