Bedreiging

Bedreiging

Wanneer bedreigingen ernstig genoeg zijn, en vaker worden gedaan, kan dit reden zijn om een straatverbod of contactverbod te eisen. Het moet gaan om stelselmatige en ernstige bedreigingen waardoor de ander in de persoonlijke levenssfeer wordt aangetast.

Bedreiging in de wet

Bedreiging is strafbaar gesteld in artikel 285 Sr. Strafbaar is volgens dit artikel het bedreigen met openlijk in vereniging geweld plegen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting.

Rechtsbijstand

VTH Advocatuur verleent rechtsbijstand aan zowel slachtoffers als verdachten van bedreiging. Wilt u een straat- en/of contactverbod vorderen tegen een ander, of wilt u juist verweer voeren tegen door een ander gevorderd straat- en/of contactverbod, neem dan contact met ons op.