Geweldsdelicten

Geweldsdelicten

Onder geweldsdelicten worden onder meer de volgende feiten begrepen:

  • Mishandeling
  • Huiselijk geweld
  • Bedreiging
  • Stalking/belaging
  • Openlijke geweldpleging
  • Gewapende overval
  • Vernieling
  • Dierenmishandeling
  • Doodslag
  • Moord

Verhoor politie

Vaak is het zo dat u in dit soort zaken direct wordt aangehouden door de politie, zeker wanneer u op heterdaad bent aangehouden. Maar soms komt het ook voor dat u later een uitnodiging voor een verhoor krijgt of dat u de aanhouding al ziet aankomen. In die gevallen is het verstandig zo spoedig mogelijk deskundig juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. Neem daarom altijd contact met ons op. Ook als u verwacht dat de politie binnenkort bij u op de stoep kan staan, is het advies om vooraf contact met ons op te nemen.

Afhankelijk van de ernst van de zaak is het ook mogelijk om door een advocaat te worden bijgestaan tijdens het verhoor op het politiebureau. De advocaat volgt dan het verhoor, kan u adviseren over  wat u wel of niet moet verklaren, en hij kan waar nodig ingrijpen. Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde staat u een stuk sterker tijdens het verhoor.

In ieder geval hebt u recht op consultatiebijstand. Dat betekent dat u voor het verhoor een advocaat kunt raadplegen, die u adviseert over de te voeren verdedigingsstrategie.

Strafbeschikking

De officier van justitie kan besluiten om de zaak af te doen met een strafbeschikking. De strafbeschikking is een buitengerechtelijke wijze van afdoening. Vaak wordt een strafbeschikking opgelegd bij de lichtere feiten, maar we zien ook steeds vaker dat een strafbeschikking wordt opgelegd in strafzaken waarbij eigenlijk geen of nauwelijks bewijs ligt. In feite zou de officier van justitie die zaken moeten seponeren, maar via de weg van de strafbeschikking probeert het Openbaar Ministerie dan toch een schuldigverklaring met een boete te verkrijgen. Pas daar goed voor op!

Bij de strafbeschikking werkt het zo dat u binnen 14 dagen verzet moet instellen als u het niet eens bent. Wanneer u niet (tijdig) in verzet gaat, dan wordt de strafbeschikking onherroepelijk en staat daarmee de schuldigverklaring vast. Neem daarom direct na ontvangst van de strafbeschikking contact met ons op voor een adviesgesprek en als u in verzet wilt gaan.

TOM-zitting / OM-zitting

In sommige strafzaken kunt u een oproeping krijgen voor een TOM-zitting. TOM-zitting staat voor Taakstrafzitting Openbaar Ministerie, en wordt ook wel een OM-zitting of officierszitting genoemd. Ook dit is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. Tijdens de zitting krijgt u een voorstel voor een straf. Als u daarmee akkoord gaat, houdt dit tevens een schuldigverklaring in. Wees hier dus voorzichtig mee.

U moet zich realiseren dat de zitting plaatsvindt op het parket van de officier van justitie. Er komt geen rechter aan te pas. U zit dus bij de “vijand”. Die moet aan u een straf voorstellen. Om ervoor te zorgen dat ook iemand uw rechten en belangen in het oog houdt, en voorkomt dat u akkoord gaat met een te hoge straf of überhaupt met enige straf waar een strafzaak eigenlijk geseponeerd had moeten worden wegens gebrek aan bewijs, is het belangrijk dat u zich tijdens de zitting laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Dagvaarding kantonrechter, politierechter of meervoudige strafkamer

In de ernstigere strafzaken of bij recidive krijgt u een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank.

Politierechter
De meeste vermogensdelicten worden behandeld bij de politierechter. Vaak gaat het dan om de wat lichtere zaken.  Toch kan de politierechter een werkstraf opleggen tot 240 uur of een onvoorwaardelijke gevangenisstraf tot 12 maanden. Bij vermogensdelicten krijgt u vaak ook te maken met een benadeelde partij die schadevergoeding eist, waartegen u zich moet verweren. Om die reden is het altijd verstandig u bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat.

Meervoudige strafkamer
Wanneer u een dagvaarding voor een zitting bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank hebt gehad, is de rechtsbijstand van een advocaat noodzakelijk. Bij de meervoudige strafkamer worden de ernstige geweldsdelicten behandeld zoals overvallen en afpersingen, maar ook zware mishandeling, doodslag en moord. Ook bij een vervolging voor meerdere feiten of bij meermalen recidive, kunt u worden gedagvaard bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank.  De meervoudige strafkamer kan u veroordelen tot langdurige gevangenisstraffen, ISD, TBS, opname psychiatrisch ziekenhuis, etc. Het is daarom belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat van VTH Advocatuur.

Schadevergoeding bij vrijspraak of sepot

Wanneer u door de rechter wordt vrijgesproken of de strafzaak eerder al wordt geseponeerd, hebt u recht op schadevergoeding. Wij zullen deze schadevergoeding voor u aanvragen. Het gaat dan onder meer om de kosten van rechtsbijstand, waardoor u alle kosten van de advocaat vergoed krijgt van de Staat. Ook wanneer u ten onrechte hebt vastgezeten, vrij hebt moeten nemen voor de zitting of reiskosten hebt moeten maken, kunt u hiervoor schadevergoeding vorderen. Het is dus zeker de moeite waard om uw strafzaak te laten beoordelen door een gespecialiseerd advocaat op de mogelijkheden voor een vrijspraak of een sepot.