Tarieven en kosten

Tarieven en kosten

Bij VTH Advocatuur weet u altijd waar u aan toe bent. Bij iedere opdracht wordt vooraf het geldende tarief afgesproken, en krijgt u een inschatting van de kosten. Via ons clientenportaal hebt u bovendien te allen tijde inzage in de actuele kosten per dossier. Onze declaraties zijn overzichtelijk en gespecificeerd, dus met daarin een omschrijving van alle verrichte werkzaamheden.

Uurtarief
Het basisuurtarief van VTH Advocatuur bedraagt tussen de € 215,00 en € 275,00, exclusief BTW en 6% kantoorkosten.

De hoogte van het te hanteren uurtarief is afhankelijk van:

  • De complexiteit van de zaak
  • Het belang
  • De spoedeisendheid

Het gehanteerde uurtarief wordt altijd vooraf met de client overeengekomen.

Vaste prijzen
Voor standaardzaken kunnen wij ook een vast tarief per zaak voor u rekenen. Het voordeel voor u is dat u precies weet waar u aan toe bent. U betaalt dus nooit meer dan vooraf is overeengekomen. De prijzen zijn berekend op basis van een gemiddelde aantal uren voor bepaalde zaken. Wilt u meer weten over onze vaste tarieven, neem dan contact met ons op.

Gesubsidieerde rechtsbijstand
VTH Advocatuur biedt ook rechtshulp aan cliënten die een te laag inkomen hebben om zelf de kosten van rechtsbijstand te betalen.
Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is met name afhankelijk van uw inkomen en vermogen in het peiljaar (2 jaar geleden).
Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op de website Prodeoadvocaatstrafrecht.nl (voor strafzaken) en de website van de Raad voor Rechtsbijstand.