Verkeersdelicten

Verkeersdelicten

Voor wat betreft het verkeersstrafrecht staat het kantoor cliënten bij in de volgende zaken:

Verhoor politie

Vaak is het zo dat u in dit soort zaken direct wordt aangehouden door de politie en slechts korte tijd wordt opgehouden voor verhoor. Maar het komt ook voor dat u later een uitnodiging voor een verhoor krijgt. In dat geval is het verstandig eerst deskundig juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. Neem daarom altijd contact met ons op.

Afhankelijk van de ernst van de zaak is het ook mogelijk om door een advocaat te worden bijgestaan tijdens het verhoor op het politiebureau. De advocaat volgt dan het verhoor, kan u adviseren over  wat u wel of niet moet verklaren, en hij kan waar nodig ingrijpen. Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde staat u een stuk sterker tijdens het verhoor.

Strafbeschikking

De officier van justitie kan besluiten om de zaak af te doen met een strafbeschikking. De strafbeschikking is een buitengerechtelijke wijze van afdoening. Vaak wordt een strafbeschikking opgelegd bij de lichtere feiten, maar we zien ook steeds vaker dat een strafbeschikking wordt opgelegd in strafzaken waarbij eigenlijk geen of nauwelijks bewijs ligt. In feite zou de officier van justitie die zaken moeten seponeren, maar via de weg van de strafbeschikking probeert het Openbaar Ministerie dan toch een schuldigverklaring met een boete te verkrijgen. Pas daar goed voor op!

Bij de strafbeschikking werkt het zo dat u binnen 14 dagen verzet moet instellen als u het niet eens bent. Wanneer u niet (tijdig) in verzet gaat, dan wordt de strafbeschikking onherroepelijk en staat daarmee de schuldigverklaring vast. Neem daarom direct na ontvangst van de strafbeschikking contact met ons op voor een adviesgesprek en als u in verzet wilt gaan.

TOM-zitting / OM-zitting

In sommige strafzaken kunt u een oproeping krijgen voor een TOM-zitting. TOM-zitting staat voor Taakstrafzitting Openbaar Ministerie, en wordt ook wel een OM-zitting of officierszitting genoemd. Ook dit is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. Tijdens de zitting krijgt u een voorstel voor een straf. Als u daarmee akkoord gaat, houdt dit tevens een schuldigverklaring in. Wees hier dus voorzichtig mee.

U moet zich realiseren dat de zitting plaatsvindt op het parket van de officier van justitie. Er komt geen rechter aan te pas. U zit dus bij de “vijand”. Die moet aan u een straf voorstellen. Om ervoor te zorgen dat ook iemand uw rechten en belangen in het oog houdt, en voorkomt dat u akkoord gaat met een te hoge straf of überhaupt met enige straf waar een strafzaak eigenlijk geseponeerd had moeten worden wegens gebrek aan bewijs, is het belangrijk dat u zich tijdens de zitting laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Dagvaarding kantonrechter, politierechter of meervoudige strafkamer

In de ernstigere verkeersstrafzaken krijgt u een dagvaarding om te verschijnen voor de kantonrechter,  politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank.

Kantonrechter
Bij de kantonrechter worden enkel overtredingen behandeld, zoals het veroorzaken van gevaar op de weg (art. 5 WVW), het rijden zonder geldig Nederlands rijbewijs (artikel 107 WVW) en de snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u. In beginsel kunt u in deze zaken zonder advocaat ter zitting verschijnen, tenzij u meent onschuldig te zijn, of dat u vreest voor een ontzegging van de rijbevoegdheid of zelfs hechtenis.

Politierechter
De meeste verkeersdelicten worden behandeld bij de politierechter. Vaak gaat het dan om de wat ernstigere zaken, waarbij een ontzegging van de rijbevoegdheid van langere duur kan worden opgelegd. In deze zaken is de rechtsbijstand van een advocaat  aan te raden, zeker wanneer u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of andere belangrijke sociale verplichtingen.

Meervoudige strafkamer
Wanneer u een dagvaarding voor een zitting bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank hebt gehad, is de rechtsbijstand van een advocaat noodzakelijk. Bij de meervoudige strafkamer worden de ernstige verkeersstrafzaken behandeld. Het gaat dan meestal om artikel 6 WVW: het veroorzaken van een (ernstig) verkeersongeval door schuld. Afhankelijk van de ernst kan in dit soort zaken een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd tot 10 jaar en een gevangenisstraf van maximaal 9 jaar.

Rijbewijs terug

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, wilt u deze uiteraard zo snel mogelijk terug. Zeker wanneer u uw rijbewijs dringend nodig heeft voor uw werk of andere belangrijke sociale verplichtingen heeft u er belang bij om snel het rijbewijs terug te krijgen. Wij zijn gespecialiseerd in deze procedures en weten precies welke verweren wij moeten aanvoeren om uw rijbewijs terug te krijgen.

Schadevergoeding bij vrijspraak of sepot

Wanneer u door de rechter wordt vrijgesproken of de strafzaak eerder al wordt geseponeerd, hebt u recht op schadevergoeding. Wij zullen deze schadevergoeding voor u aanvragen. Het gaat dan onder meer om de kosten van rechtsbijstand, waardoor u alle kosten van de advocaat vergoed krijgt van de Staat. Ook wanneer u ten onrechte hebt vastgezeten, vrij hebt moeten nemen voor de zitting of reiskosten hebt moeten maken, kunt u hiervoor schadevergoeding vorderen. Het is dus zeker de moeite waard om uw strafzaak te laten beoordelen door een gespecialiseerd advocaat op de mogelijkheden voor een vrijspraak of een sepot.