BOPZ – psychiatrisch patientenrecht

BOPZ – psychiatrisch patientenrecht

De Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen regelt de gedwongen opname van psychiatrisch patiënten door de rechter. De rechter geeft op verzoek van de officier van justitie een machtiging af tot die opname. Dat kan alleen wanneer er door een onafhankelijk psychiater een (vermoeden van) geestesstoornis is vastgesteld, waardoor gevaar wordt veroorzaakt voor de cliënt zelf, voor anderen of voor goederen.

Gespecialiseerde rechtsbijstand

Het psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) is een rechtsgebied waarvoor strenge eisen gelden voor de advocaten die op dit rechtsgebied actief zijn, juist om de belangen van de kwetsbare groep van psychiatrisch patiënten zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Slechts na een speciale opleiding en voldoende ervaring mag een advocaat cliënten in BOPZ-zaken verdedigen.
Mr. J.J. van ’t Hoff voldoet aan deze eisen. Hij heeft zich toegelegd op dit bijzondere rechtsgebied zodat hij ook u kan bijstaan in al uw zaken en geschillen met het GGZ en andere psychiatrische instellingen. Hij is een echte specialist.

 

Voorlopige machtiging (RM)

De voorlopige machtiging (RM) tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis
Lees meer

Inbewaringstelling (en voortzetting)

Inbewaringstelling (IBS) en de voortgezette inbewaringstelling
Lees meer

Voorwaardelijke machtiging

Voorwaardelijke machtiging; verblijf thuis onder bepaalde voorwaarden
Lees meer