LEMA

LEMA

De Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) is een tweedaagse cursus over de risico’s van alcoholgebruik in het verkeer. De LEMA is bedoeld om bestuurders die onder invloed van alcohol hebben gereden via de cursus meer bewustzijn bij te brengen van de gevaren van rijden onder invloed van alcohol.

> Meer informatie LEMA

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het door de CBR opgelegde LEMA, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van het CBR zijn ingediend. In het bezwaarschrift dient gemotiveerd, en zo mogelijk met bewijsstukken onderbouwd, te worden aangegeven waarom u het niet eens bent met de door het CBR opgelegde LEMA. Voor wat betreft de gronden van het bezwaar kunt u onder andere het volgende aanvoeren:

U bent ten onrechte aangemerkt als bestuurder

  • Er is niet voldaan aan de criteria voor het opleggen van de LEMA
  • Het alcoholonderzoek is niet op de voorgeschreven wijze uitgevoerd
  • Er hebben zich overige onrechtmatigheden of onregelmatigheden voorgedaan

Het gaat hier niet op een limitatieve opsomming van de gronden van bezwaar. Er kunnen ook andere gronden van bezwaar zijn die u als verweer kunt voeren, die niet hiervoor zijn genoemd. In de praktijk zien we steeds vaker dat er door de politie ook fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek. Het gevolg hiervan is dat het resultaat van de ademanalyse of het bloedonderzoek niet geldig is, en dat het CBR daarom niet op grond van dat resultaat een LEMA had mogen opleggen.

Gespecialiseerde CBR-advocaat

De CBR-procedure is erg ingewikkeld. U moet goed weten hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt, en op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal advocaten die gespecialiseerd zijn in de CBR-procedures.

VTH is een van de weinige kantoren in Nederland die echt gespecialiseerd is in de CBR-procedure. Regelmatig voeren wij procedures tegen het CBR om te voorkomen dat aan clienten een LEMA moeten volgen.  Is aan u een LEMA opgelegd, en bent u het hier niet mee eens? Neem dan contact met ons op. Wij zullen alle stukken opvragen en u informeren over uw kansen om met succes bezwaar in te stellen tegen de beslissing van het CBR.