Mishandeling

Mishandeling

Bij mishandeling kunt u via de rechter een straatverbod en/of contactverbod vorderen, ook als er al via het strafrecht of via het bestuursrecht (huisverbod) een straat- en contactverbod is opgelegd.

Mishandeling in de wet

Mishandeling is strafbaar gesteld in de artikelen 300 t/m  304 Sr:

Art 300 Sr: Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 302 Sr: Zware mishandeling

Art 304 Sr: mishandeling van moeder,  vader tot wie hij in familierechtelijke betrekking staat,  echtgenoot, levensgezel, zijn kind, een kind over wie hij het gezag uitoefent of een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin

Rechtsbijstand

VTH Advocatuur verleent rechtsbijstand aan zowel slachtoffers als verdachten van mishandeling. Wilt u een straat- en/of contactverbod vorderen tegen een ander, of wilt u juist verweer voeren tegen door een ander gevorderd straat- en/of contactverbod, neem dan contact met ons op.