Rijbewijs ongeldig verklaard

Rijbewijs ongeldig verklaard

Het rijbewijs kan door het CBR ongeldig worden verklaard wanneer niet langer wordt voldaan aan de eisen van rijvaardigheid of rijgeschiktheid. Omdat er strenge regels gelden voor bestuurders qua rijvaardigheid en rijgeschiktheid. zien we in de praktijk dat het CBR vrij snel het rijbewijs ongeldig verklaard.
Ook bij het niet verlenen van de vereiste medewerking wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Gronden rijbewijs ongeldig

Er zijn meerdere gronden op basis waarvan het rijbewijs door het CBR ongeldig kan worden verklaard:

  • alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid
  • drugsmisbruik of opiatenafhankelijkheid
  • Niet meewerken aan een onderzoek, een educatieve maatregel, of het alcoholslotprogramma
  • Niet beschikken over eisen rijvaardigheid
  • Niet voldoen aan de medische eisen rijgeschiktheid
  • Schorsing geldigheid bij vermoeden ongeschiktheid in art. 5 Regeling Maatregeling rijvaardigheid en geschiktheid 2011 genoemde gevallen

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van het CBR, dan kunt u binnen 6 weken hiertegen een bezwaarschrift indienen.  Zeker wanneer u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of andere belangrijke sociale verplichtingen is het altijd verstandig om een advocaat naar uw zaak te laten kijken zodat hij de mogelijkheden voor bezwaar kan beoordelen.

Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraak van 25 april 2007 in zaak nr. 200606675/1) bestaat, in een geval waarin de diagnose alcohol- of drugsmisbruik (in ruime zin) is gesteld, slechts aanleiding om de ongeldigverklaring niet in stand te laten indien de psychiatrische rapportage naar inhoud of wijze van totstandkoming gebreken vertoont, inhoudelijk tegenstrijdig of anderszins niet of niet voldoende concludent is, zodanig dat het CBR zich daarop niet heeft mogen baseren.
Wanneer het rijbewijs om medische redenen ongeldig is verklaard, geldt hetzelfde criterium.

De kunst is dus om zodanige gebreken of tegenstrijdigheden in het rapport te ontdekken dat het rapport van het CBR niet gebruikt mag worden om het rijbewijs ongeldig te verklaren. Soms lukt dat al op grond van een enkele juridische beoordeling, en in andere gevallen is het verstandig om ook nog eens een eigen psychiater of andere deskundige in te schakelen.

VTH Advocatuur werkt samen met een eigen deskundige die in het kader van een contra-expertise cliënten keurt. Wilt u ook een contra-expertise om te voorkomen dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard, neem dan contact met ons op.

Gespecialiseerde CBR-advocaat

De CBR-procedure is erg ingewikkeld. U moet goed weten hoe de wet- en regelgeving in elkaar steekt, en op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie. Er zijn in Nederland maar een beperkt aantal advocaten die gespecialiseerde zijn in de CBR-procedures.

VTH is een van de weinige kantoren in Nederland die echt gespecialiseerd is in de CBR-procedure. Regelmatig voeren wij procedures tegen het CBR om te voorkomen dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Is uw rijbewijs ongeldig verklaard, en bent u het hier niet mee eens? Neem dan contact met ons op. Wij zullen alle stukken opvragen en u informeren over uw kansen om met succes bezwaar in te stellen tegen de beslissing van het CBR.