Privacy statement

Privacy statement

Ten behoeve van onze dienstverlening worden privacygevoelige gegevens / persoonsgegevens verwerkt. VTH Advocatuur acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en wij respecteren ieders privacy. Alle informatie die wij ontvangen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe wij uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

Gebruik website VTH Advocatuur

Bij een bezoek aan de website worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de verbetering van onze website en social media sharing.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website.

Onze website maakt gebruik van 3 soorten cookies: noodzakelijke cookies, analytische cookies en social media plugins. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website het cookie lezen en er informatie in opslaan.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies nodig voor het functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies om uw voorkeur voor wat betreft cookies of de taal waarin de website wordt weergegeven te onthouden.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Daarbij maken wij gebruik van het hulpprogramma Google Analytics. De verkregen informatie wordt, door middel van analytische cookies, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Wij hebben maatregelen getroffen binnen Google Analytics zodat de herleidbaarheid van bezoekers aan de website wordt beperkt en wij niet toegestaan dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere diensten van Google. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerker (verwerkers van Google). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Social media plugins

De berichten op onze website kunt u delen via de buttons die daar zijn opgenomen van de sociale netwerken LinkedIn, Twitter en Facebook. De verzending van de berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Twitter en Facebook zelf. Deze codes maken gebruik van cookies. Lees de privacyverklaringen van LinkedInTwitter en Facebook (die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen (inclusief eventuele doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u onze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, hangen nauw samen met de (wettelijke) kerntaken.
Deze doeleinden zijn:

Opdracht van cliënten
De wettelijke grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is de opdracht die u aan de advocaat verstrekt om de rechtsbijstand te verlenen. Inherent hieraan is dat wij de volgende gegevens van u verwerken: naam, adres, postcode, woonplaats, geboorteplaats, BSN, telefoonnummer en e-mailadres. Wij slaan deze gegevens op in ons softwaresysteem, Kluwer Kleos.
Daarnaast verwerken wij strafvorderlijke en justitiële gegevens die wij via u of via het OM c.q. de rechtbank ontvangen.
In het kader van onze wettelijke bewaarplicht moeten wij deze gegevens minimaal 5 jaar bewaren.

De betreffende gegevens worden door ons alleen gebruikt en bewaard in het kader van de door de cliënt gevraagde dienst in het kader van de verstrekte opdracht.

Contactformulier en aanmeldingen
Als een cliënt een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud nodig is; Na het contact worden de gegevens direct verwijderd, tenzij de client opdracht geeft voor verdere rechtsbijstand en op basis van de persoonsgegevens een dossier moet worden aangemaakt.

Sollicitaties
Wij verwerken ook persoonsgegevens van sollicitanten. Wij gebruiken deze gegevens voor het selecteren van geschikte kandidaten. E-mails die wij ontvangen, zullen voor maximaal 6 maanden worden bewaard. Daarna zullen we de gegevens verwijderen.

Recht tot inzage, correctie en verwijderen

U mag altijd een afspraak maken om bij ons op kantoor te komen om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@vthadvocatuur.nl. Ook voor het aanpassen van de gegevens of het verwijderen van uw gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen. U moet er wel rekening mee houden dat wij ook gebonden zijn aan wettelijke bewaartermijnen. Deze bewaartermijn gaan voor het recht tot verwijdering.

Beveiliging

VTH Advocatuur heeft zowel maatregelen genomen om persoonsgegeven te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn niet van toepassing op derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

VTH Advocatuur maakt voor haar praktijkuitvoering gebruik van een cloud oplossing van Wolters Kluwer genaamd Kleos. Dit programma ondersteunt de praktijkuitvoering in de advocatuur waarbij Wolters Kluwer dus noodzakelijkerwijs ook (persoons)gegevens van cliënten verwerkt. Wolters Kluwer garandeert bij het product Kleos dat inloggegevens en data optimaal beveiligd zijn. Alle gegevens worden opgeslagen op de Kleos-server in Europese datacenters. In artikel 12 van de (voor Kleos) toepasselijke voorwaarden van Wolters Kluwer (https://www.wolterskluwer.nl/documents/204355/809745/Algemene+voorwaarden+2016/64988af9-1017-447b-bbc5-145728cb013e) staat nader beschreven hoe Wolter Kluwer omgaat met persoonsgegevens en beveiliging daarvan.

Berichten, die per e mail aan ons worden verzonden, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. VTH Advocatuur kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.

Cliënten of geïnteresseerden kunnen berichten van onze website doorsturen via de sociale netwerken waaronder – zonder uitputtend te kunnen zijn – LinkedIn, Facebook, Twitter of Google+. De verzending van die berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ zelf. Deze codes bevatten cookies. Wij hebben geen invloed op de verwerking van die gegevens door deze sociale netwerken. Wij verwijzen naar de privacyverklaringen van LinkedIn, Facebook, Twitter en van Google+.

Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt of opgeslagen, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom voor cliënten of ander bezoekers aan te bevelen om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.