Relatie tussen docent en leerling niet altijd strafbaar

Relatie tussen docent en leerling niet altijd strafbaar

Artikel 249 Sr. stelt alleen strafbaar met plegen van ontucht met een minderjarige leerling, maar niet zonder meer de seksuele relatie tussen een meerderjarige leerling met de docent. De bekende strafrechtadvocaat mr. Spong, zei bij Pauw dat in alle gevallen (dus ook bij meerderjarige leerlingen) een relatie met een docent strafbaar zou zijn, maar dat standpunt is onjuist. NRC Factcheck, komt tot de conclusie dat het gedeeltelijk juist is, maar wat ons betreft is dat ook niet juist.

Er is een verschil tussen de strafbaarstelling van art. 249 Sr. en 246 Sr. Bij art. 249 Sr. gaat het om ontucht met een minderjarige leerling. Dat is in bijna alle gevallen strafbaar. Bij art. 246 Sr. gaat het om een strafbaarstelling van feitelijke aanranding (dus de gedwongen ontucht). Daarvan kan ook sprake zijn bij een tussen de leraar en leerling feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Een relatie tussen een docent en een meerderjarige leerling is dus niet altijd strafbaar!